Logged in as

Störningar i elvaco.evo gällande NB-IoT enheter

Störningar i elvaco.evo gällande NB-IoT enheter

Det har varit störningar i elvaco.evo gällande NB-IoT enheter mellan 2022-09-15 16.00 – 2022-09-16 08.00.

För närvarande kan sensorvärden inom detta tidsintervall saknas i plattformen. Enheter kommer automatiskt att skicka om saknade värden till elvaco.evo. På grund av back-off-inställningar i enhetens programvara tar fullständig återhämtning i de flesta fall 12-24 timmar. Nu ska en intern process ske för att identifiera orsaken och hur detta kan undvikas i framtiden.

Vänligen kontakta support@elvaco.se  om du har några ytterligare frågor.

Back to archive