Logged in as

Trådlös M-Bus

Trådlös M-Bus är en radioversion av M-Bus standarden.

Kodning av data görs på samma sätt som för trådad M-Bus, men datan skickas istället via radio på det olicensierade frekvensbandet (868 MHz i Europa). Trådlös M-Bus används till fjärravläsning av till exempel el-, vatten-, värme- och temperaturmätare. Utbudet av mätare är mycket stort och tack vare att kommunikationsprotokollet och det elektriska gränssnittet är reglerat av en EN-standard kan utrustning från olika tillverkare kombineras till anpassade system.

 

 

Standard och kompatibilitet

M-Bus standarden definierar hur kommunikation ska fungera från radiolagret, hela vägen upp till att inkludera hur faktiska data formateras. Detta innebär att all M-Bus kompatibel utrustning fungerar bra tillsammans och att det inte krävs någon extra produktspecifik information för att tolka eller använda M-Bus utrustning ur ett protokollperspektiv.

 

 

 

 

Teknisk prestanda

Trådlös M-Bus ger samma fördelar som vid användning av M-Bus standardutrustning, men utan kravet på kabeldragning. Som med alla radioteknologier som använder det olicensierade frekvensbandet kan trådlös M-Bus drabbas av störningar från andra radioenheter; alla sändare tävlar om samma "lufttid" vid sändning samt dämpning av signalen orsakas av fysiska föremål mellan sändare och mottagare. Jämfört med andra radiolösningar erbjuder trådlös M-Bus medium räckvidd och penetration (förmågan att kunna passera genom fysiska föremål) och försiktighet måste vidtas vid radioplaneringen. Ofta måste någon form av repeater användas för att "städa upp" fläckar som inte har täckning från mottagaren. Meddelanden från mätare/sensorer som förloras på grund av till exempel radioförhållanden anses vara icke-återskapningsbara.

Bandbredden är låg, men väl anpassad för att skicka täta meddelanden med sensor- eller mätdata samtidigt som den erbjuder utmärkt batteriprestanda, långt över 10 år för ett enda batteri i AA-storlek. Till skillnad från trådbunden M-Bus kan mottagaren också vara batteridriven även om den aktiva "mottagningstiden" per dag måste begränsas för att nå en rimlig batteritid.

För trådlösa M-Bus system är det även viktigt att förstå att (den praktiska) räckvidden beror på vilken upplösning som krävs. Vanligtvis skickar trådlösa M-Bus mätare och sensorer data flera gånger i timman. Beroende på om det mottagande systemet kräver en hög tillförlitlighet och ta emot minst ett meddelande per timma för varje mätare/sensor eller om ett meddelande per dag är tillräckligt, kommer (den praktiska) räckvidden mellan mätare/sensor och mottagare vara mycket olika.

 

Både trådad och trådlös M-Bus stöder

  • Tvåvägskommunikation, men av tekniska skäl betraktas system oftast som ”envägs” från mätaren/sensorn till ett mottagande system
  • Krypterad data från mätare/sensorer

 

Lämpliga applikationer

Trådlös M-Bus används oftast när en M-Bus lösning önskas, men kostnaden för kabeldragning blir för hög eller om det är opraktiskt. Detta kan, till exempel, vara fallet för eftermontage av en individuell byggnad såväl som användning för insamling från ett större område med många byggnader.

CMeX50

Trådlös M-Bus mottagare

Läs mer

CMi-Box

Trådlös M-Bus mottagare

Läs mer

Sensorer

Temperatur- och
luftfuktighetssensorer

Läs mer

Genom att fortsätta använda webbplatsen, godkänner du användandet av cookies. Läs mer under Integritetspolicy och Cookiepolicy.