Logged in as

Bemsiq avyttrar EcoPilot

Bemsiq avyttrar EcoPilot

Bemsiq AB, en del av Latour Industries AB, har avyttrat tillgångarna i EcoPilot AB till Nordomatic AB.

Affären är ett naturligt steg i Bemsiqs renodling mot produkterbjudanden inom fastighetsautomation, samtidigt som Nordomatic stärker sitt erbjudande med en konkurrenskraftig tekniklösning för energieffektivisering av kommersiella fastigheter.


”Nordomatic har idag en stor installerad bas med EcoPilot-kunder i Sverige och ser detta förvärv som en ypperlig möjlighet att säkra dessa leveranser, samtidigt som vi kommer att erbjuda denna fantastiska tjänst till våra kunder runtom i Skandinavien. EcoPilot är en värdeskapande applikation i vårt Smart Cloud erbjudande och jag är övertygad om att denna affär blir bra för våra kunder och för EcoPilots kunder”, säger Olov Schagerlund, VD och koncernchef Nordomatic AB.


”Bemsiq har över senaste åren förtydligat sin inriktning mot en internationell produktbaserad affär. Tjänstebaserade lösningar, likt EcoPilot, passar väl in hos Nordomatic som har en stor installerad bas tillsammans med omfattande erfarenhet av installationer och uppkopplade tjänster. Genom affären säkerställer vi att EcoPilots kunder kommer få bra support samtidigt som vi inom Bemsiq fullt ut kan fokusera på våra prioriterade teknik- och produktområden.” säger Mikael Johnsson Albrektsson, VD och koncernchef på Bemsiq AB.

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Johnsson Albrektsson, mikael.j.albrektsson@bemsiq.com
Olov Schagerlund, olov.schagerlund@nordomatic.com


Bemsiq AB är en europeisk bolagsgrupp som erbjuder teknikledande sensorer, styrenheter och mätning/fjärravläsningsprodukter till applikationer inom smarta byggnader. Våra produkter används av systemintegratörer, OEMs, fastighetsbolag och energibolag i syfte att minska energikonsumtionen samt CO2-påverkan från fastigheter över hela världen.

Nordomatic AB är Scandinavian Champion inom Smart Buildings. Vi är 400 specialister inom Cloud och automation och vi jobbar med de mest avancerade projekten och de mest krävande fastighetsägarna i Skandinavien. Vi finns på 18 orter och våra affärer är lokala samtidigt som vi utnyttjar vår storlek och styrka för att leverera verklig kundnytta och framtidssäkerhet. För klimatets skull!

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Learn more about our Privacy policy and Cookie policy.